Wednesday, 22 August 2012

Tazkirah Ramadhan 03

Tazkirah Ramadhan 03
Bicara Dalil2 wajib puasa drpd Alquran al Karim.

Dalil Pertama:
Barang yang di maklumkan drpd agama Islam bahawa Allah subhanahu Wa taala telah memfardhu atas kita puasa sebulan Ramadhan.
Bulan iaitu waktu diantara dua anak bulan, maka apabila di lihatkan anak bulan  maka sesungguhnya masuklah Bulan Ramadhan dan wajiblah oleh puasa dan hari yang tidak dilihatkan padanya oleh orang magrhib iaitulah bulan Ramadhan, maka wajib atas mereka itu berpuasa dan haram oleh berbukanya dan berselisihnya tempat naik anak bulan dengan nisbah kepada anak bulan iaitu bathal seperti mana telah terdahulu bahasannnya.

Dalil kedua: 
Firman Allah Taala
فمن شهد منكم الشهر فليصمه
Maka barang siapa saksikan  drpd kamu akan bulan maka hendaklah dia berpuasa.
Lafaz Saksi iaitu baginya pada bahasa arab ada 4 makna.
1) bahawa ada ia dengan makna cerita spt mencerita sesaorang disisi hakim dan mencerita seorang Arab disisi Nabi saw bahawa sa nya dia melihat anak bulan kelmarin dengan makna mencerita ia dengan bahawa ia melihatnya kemarin.
2) melihat atas satu perkara dengan matanya spt dikatakan aku melihat akan mamad tuh solat ia dalam masjid atau aku lihat Zaid memukul Umar.
3) dengan makna Hadir spt dikatakan aku hadir sembahyang raya atau aku hadir solat jenazah.
4) dengan ilmu dan setengah drpd makna ilmu itu firman Allah taala:
شهد الله انه لا اله الا هو
Mengetahui ia bahawa sa tiada tuhan melainkan ia.
Dan sabda Nabi saw;
من شهد ان لا اله الا الله دخل الجنة
Barang siapa mengetahui bahawa tiada tuhan Melainkan Allah nescaya masuk ia kedalam Syurga.

Maka tafsiran yang pertama iaitu keadaan شهد dengan makna cerita maka tiada kaitan ia dengan ayat sama sekali.

tafsiran kedua iaitu keadaan شهد dengan makna melihat maka bathal dengan ijmak, kerana iany memberi faedah bahawa tidak disuruhkan dengan puasa melainkan mereka yang melihat akan anak bulan tidak lainnya, spt mana memberi faedah kewajiban puasa atas mereka yang melihatnya pada hal yang melihat anak bulan itu bukan ahli puasa spt kanak2.
Adapun tahsiran yang ketiga maka iaitu yang menjalanikan dia oleh kebanyakan Ahli Tafsir dan Fuqahadan berkata mereka itu pada ayat: maknanya maka barang siapa hadir drpd mereka itu akan bulan Ramadhan yakni masuk atasnya bulan Ramadhan pada hal ia orang yang bernuqim dan mereka yang mengkiaskan atas ini iaitu muqabalah pada firman Allah Taala :
ومن كان منكم مريضا او على سفر
Dan barang siapa drpd kamu yang sakit atau sedang musafir.
Dan ini juga daif atau bathal kerana orang yang sakit juga pada juhat muqabalah dan iaitu hadir juga, dan walau macam tuh pun maka iaitu perkataan jamhur Ulama dan iaitu memberi faedah bagi yang dituntutkan dia, kerana hadir bulan( masuk bulan Ramadhan ) terlebih umum drpd bahawa adalah ia thabit melihat bulan ia atau sengan melihat Ahli Negeri atau dengan kiraan( hisab ) orang yang ahli bintang dari kalangan mereka atau dengan sebab lihat selain ahli negeri drpd aqtar yang lain maka tidak harus oleh takhsiskan ayat melainkan dengan pentakhsisan   dan tidak ada wujud baginya dan tidak ada yang menyerukan kepadanya maka wajib oleh mengekalkan ayat atas umumnya.

Ada pun makna yang keempat dan iaitu bahawa شهد dengan makna ilmu/ mengetahui maka wajib yang tertentu pada ayat iaitu: maka barang siapa yang mengetahui drpd kalangan kamu akan bulan Ramadhan maka wajib ia berpuasa, kerana bahawa sa ia tidak berhajat kepada idmar atau takdir  dan tidak lazim atasnya yang mustahil dan tiada khilaf bagi usul syariat, maka setiap mereka yang mengetahui dengan masuk bulan Ramadhan wajib atasnya puasa melainkan mereka hang di kecualikan oleh syara.

Bahawa imam Fakrurrazi menolak makna yang sebelumnya  iaitu hadir kepada makna ilmu juga, maka berkata itu syahida iaitu hadir dan syuhud iaitu hudur, kemudian disini terbahagi kepada dua perkataan:
Satunya bahawa maful syahida di hazafkan dia kerana makna barang siapa yang mengetahui drpd kamu akan negeri atau rumahnya dengan makna tidak ia musafir, dan katanya bulan itu ternasabnya atas jadi zorof dan demikian juga huruf ha pada kata Allah maka hendaklah ia berpuasa " nya " .
Dan perkataan yang keduanya maful syahida iaitu bulan dan takdirnya : barang siapa mengetahui masuk bulan dengan aqalnya dan maarifahnya maka hendaklah ia berpuasa akan dia dan iaitu spt dikatakan mengetahui aku akan semasa dengan sifulan dan mendapat aku masa si fulan.

Dan ketahui oleh mu bahawa kedua2 perkataan itu tidak sempurna melainkan dengan menyalahi zahir:
Adapun perkataan yang pertama maka bahawa sanya sempurna dengan idmar amrin zaidin( tambahan perkata yang lebih ) 
Adapun perkataan yang kedua maka wajib di masukan takhsis pada ayat, dan demikian itu kerana bahawa syuhud bulan Ramadhan hasil ia pada hak kanak2 dan orang gila dan orang sakit dan orang musafir serta bahawa tidak wajib atas seorang drpd mereka itu oleh puasa melainkan bahawa kami nyatakan pada usul fekh bahawa manakala berlaku pertengangan antara takhsis dan idmar maka takhsis awla dan begitu juga maka bahawa kami atas perkataan yang pertama tatkala melazim kami akan idmar tak dapat tidak juga drpd melazimkan takhsis, kerana kanak2 dan orang gila dan orang sakit seriap mereka itu syahida( hadir ) bulan ramadhan serta bahawa tidak wajib atas mereka itu oleh puasa bahkan musafir tidak termasuk maka tidak berhajat kepada takhsiskan ini surah padanya.
Maka perkataan yang pertama tidak terjalankan melainkan serta melazimkan idmar dan takhsis dan
Perkataan yang kedua terjalan ia dengan semata2 takhsis maka perkataan yang kedua terlebih awla.
Maka tertentulah makna firman Allah " maka barang siapa syahida drpd kamu akan bulan" dengan makna mengetahui dengan wujudnya dan masuknya,
 Dan mengetahui dengan dia hasil dengan wujudnya pada mana2 tempat yang boleh berlaku atasnya tengok maka wajib dengan nas ini ayat oleh puasanya atas setiap mereka yang sampai akan dia oleh khobarnya dan mengetahuinya drpd sekelian ahli dunia.

Berkata imam Al Ghazali  dalam Ihya:
Pertama iaitu muraqabah awal bulan ramadhan dan demikian itu dengan melihat anak bulan maka jika di mendungkan maka dengan menyempurnakan 30 hari drpd Syaban, dan kami kehendaki dengan melihat iaitu ilmu dan hasil demikian itu dengan perkataan orang yang satu.....maka terang dengan bahawa di kehendaki dengan melihat itu iaitu ilmu, dan berkata pensyarahnya( iaitu Hafiz zabidi Murthada) kami kehendaki dengan melihat iaitu ilmu/mengetahui syar'ei yang mewajibkan bagi amal dan iaitu ghalabatuz Zhan( kuat sangkaan).
Dan seperti demikian juga yang dinyatakan dengan dia oleh ashab kami.
Berkata Ibnu Hajar Al Haitami dalam fatawa kubranya : jikalau berkata sesaorang " jika melihat aku akan anak bulan maka engkau tertolak, maka melihat akan dia oleh orang lainnya dan mengetahui ia dengan dia .. Tercerai ia" kerana melihat pada syara' nya dengan makna ilmu/mengetahui dengan dalil sabda Nabi saw " apabila melohat kamu akan anak bulan maka hendaklah berpuasa sekelian kamu........

Wallahuaalam. 
Tulisan hamba ini hamaba ambik dari kitab Taujih al Inzar li tauhid Muslimin fis Saum wal ifthar Abu Faaid Ahmad bin Sidek al Ghamari al Muhaddtih Musnid.

Bersambung insyaallah dengan dalil Sunah mutawatirah.
Sent from my iPad

Monday, 30 July 2012

المستصفى

المستصفى
محمد بن محمد الغزالي
دار الكتب العلمية

باب ادلة الاحكام.
Bab bicara sekelian dalil2 hukum.
القطب الثاني : في أدلة الأحكام وهي أربعة : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، ودليل العقل المقرر على النفي الأصلي . فأما قول الصحابي وشريعة ما قبلنا فمختلف فيه .

Bahagian kedua:
Pada menyatakan dalil2 hukum dan iaitu ada empat: 
1- al Kitab.
2- as sunnah.
3- al Ijmak.
4- dalil aqli yang di tetapkan atas nafi asli, maka adapun perkataan Sahabat dan Syariat mereka sebelum kita maka di perselisihkan padanya.

الأصل الأول من أصول الأدلة : كتاب الله تعالى
Asal yang pertama drpd beberapa usul dalil iaitulah kitabullah taala.

واعلم أنا إذا حققنا النظر بان أن أصل الأحكام واحد ، وهو قول الله تعالى ،
Dan ketahui oleh mu, kami apabila kami sebenarkan tilik, ternyata bahawa asal bagi hukum itu iaitu satu jua dan iaitu firman Allah taala.

 إذ قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحكم ولا ملزم ، بل هو مخبر عن الله تعالى أنه حكم بكذا وكذا فالحكم لله تعالى وحده .
Kerana perkataan Nabi saw bukan ianya hukum dan bukan yang mesti bahkan ialah yang mengkhobar drpd Allah taala bahawa sa ia hukum dengan demikian dan demikian maka bermula Hukum itu hanya Bagi Allah taala wahdah.
والإجماع يدل على السنة ، والسنة على حكم الله تعالى .
Dan ijmak pula menunjuk atas Sunnah dan Sunnah atas hukum Allah taala.

 وأما العقل فلا يدل على الأحكام الشرعية بل يدل على نفي الأحكام عند انتفاء السمع ، فتسمية العقل أصلا من أصول الأدلة تجوز على ما يأتي تحقيقه . إلا أنا إذا نظرنا إلى ظهور الحكم في حقنا فلا يظهر إلا بقول الرسول عليه السلام ;
Dan adapun aqal maka tidak menunjuk atas sekelian hukum syariat bahkan menunjuk ia atas nafi hukum disisi ternafi dengar, maka mempernamakan aqal satu asal drpd beberapa asal dalil melampaui atas barang yang lagi akan datang keterangannya, melainkan kami apabila kami perhaluskan tilikan kepada kenyataan hukum disisi kami maka tidak nyata  melainkan dengan perkataan Rasul alaihis salam.

لأنا لا نسمع الكلام من الله تعالى ولا من جبريل فالكتاب يظهر لنا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإذن إن اعتبرنا المظهر لهذه الأحكام فهو قول الرسول فقط ، إذ الإجماع يدل على أنهم استندوا إلى قوله . وإن اعتبرنا السبب الملزم فهو واحد وهو حكم الله تعالى ، لكن إذا لم نجرد النظر وجمعنا المدارك صارت الأصول التي يجب النظر فيها أربعة كما سبق . 
Kerana bahawa sa kami, kami tidak pernah mendengarkan kalam drpd Allah dan tidak drpd Jibrail, maka kitab jadi nyata ia bagi kami dengan perkataan Nabi saw, maka tiba2 jika kami ambil tuturan yang nyata bagi ini hukum maka iaitu hanya perkataan Rasul sahaja, kerana ijmak menunjuk ia atas bahawa mereka itu bersandar mereka itu kepada perkataannya, dan jika kami ambil tuturan akan sebab yang lazim maka iaitu satu dan iaitulah hukum Allah taala. Akan tetapi apabila tidak kami sunyikan tilikan dan kami himpunkan sekelian pendapatan nescaya terjadi  usul yang wajib kita nazhar padanya ada empat seperti mana di sebut sebelumnya.

@@@@@@@@@
Bahagian 02

فَلْنَبْدَأْ بِالْكِتَابِ وَالنَّظَرِ فِي حَقِيقَتِهِ ، ثُمَّ فِي حَدِّهِ الْمُمَيِّزِ لَهُ عَمَّا لَيْسَ بِكِتَابٍ ، ثُمَّ فِي أَلْفَاظِهِ ، ثُمَّ فِي أَحْكَامِهِ . 
Maka kami nak mulakan dengan kitab dan Nazhar pada Hakikatnya. Kemudian pada Had( taarif ) yang boleh membezakan baginya drpd barang yang tidak ada di kitab kemudian pada segala lafaznya kemudian pada segala ahkamnya.

النَّظَرُ الْأَوَّلُ : فِي حَقِيقَتِهِ . وَمَعْنَاهُ هُوَ الْكَلَامُ الْقَائِمُ بِذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَهُوَ صِفَةٌ قَدِيمَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ . وَالْكَلَامُ اسْمٌ مُشْتَرَكٌ
Perhatian Pertama: 
Bicara Hakikat kalam dan Maknanya iaitu kalam Yang berdiri( yang ada ) di zat Allah taala yang iaitu sifat yang sedia drpd segala sifat2nya.
Dan kalam itu ism Mustarak.

قَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْأَلْفَاظِ الدَّالَّةِ عَلَى مَا فِي النَّفْسِ ، تَقُولُ : سَمِعْتُ كَلَامَ فُلَانٍ وَفَصَاحَتَهُ .
Yang terkadang di sebut/ dipanggil atas lafaz2 yang menunjuk atas barang yang ada dalam diri, engkau kata conton: aku dengar akan kalam fulan dan kefasihannya.

 وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى مَدْلُولِ الْعِبَارَاتِ وَهِيَ الْمَعَانِي الَّتِي فِي النَّفْسِ ، كَمَا قِيلَ : 
إنَّ الْكَلَامَ لَفِي الْفُؤَادِ وَإِنَّمَا جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الْفُؤَادِ دَلِيلَا
Dan terkadang di panggil/disebut atas madlul ibarat yang iaitulah segala maani yang ada pada diri seperti dikatakan setengah Ulama : bahawa kalam itu sengguhnya di dalam hati dan sungguhnya di jadikan lidah itu dalil atas yang di hati.

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ } وَقَالَ تَعَالَى : { وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ } فَلَا سَبِيلَ إلَى إنْكَارِ كَوْنِ هَذَا الِاسْمِ مُشْتَرَكًا .
Firman Allah taala: dan berkata mereka itu dalam diri mereka itu jikalau tidak bahawa mengazab akan kami oleh Allah dengan apa yang telah  kami  perkatakan.
Dan firman Allah taala: dan perlahankan sekelian kamu akan perkataan kamu atau perkuatkan dengan dia.
Maka tidak ada jalan kepada mengingkarkan keadaan ini isim mushtarak.

وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ : وُضِعَ فِي الْأَصْلِ لِلْعِبَارَاتِ وَهُوَ مَجَازٌ فِي مَدْلُولِهَا ، وَقِيلَ عَكْسُهُ ، وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ غَرَضٌ بَعْدَ ثُبُوتِ الِاشْتِرَاكِ 
dan sungguhnya berkata satu Kaum. Dihantarkan kalam pada asal bagi beberapa ibarat dan iaitu majaz pada madlulnya dan kata setengahnya: sebaliknya dan tidak bergantung dengan dia oleh tujuan kemudian drpd thubut ishtirak.

وَكَلَامُ النَّفْسِ يَنْقَسِمُ إلَى خَبَرٍ وَاسْتِخْبَارٍ وَأَمْرٍ وَنَهْيٍ وَتَنْبِيهٍ ، وَهِيَ مَعَانٍ تُخَالِفُ بِجِنْسِهَا الْإِرَادَاتِ وَالْعُلُومَ ، وَهِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِمُتَعَلِّقَاتِهَا لِذَاتِهَا كَمَا تَتَعَلَّقُ الْقُدْرَةُ وَالْإِرَادَةُ وَالْعِلْمُ . وَزَعَمَ قَوْمٌ أَنَّهُ يَرْجِعُ إلَى الْعُلُومِ وَالْإِرَادَاتِ وَلَيْسَ جِنْسًا بِرَأْسِهِ وَإِثْبَاتُ ذَلِكَ عَلَى الْمُتَكَلِّمِ لَا عَلَى الْأُصُولِيِّ . 
Dan kalam nafsi terbahagi kepada khobar dan istikhbar dan amrun dan nahyin dan tanbih dan iaitu beberpa makna yang bersalahan2 dengan jenisnya akan segala kehendak dan segala ilmu dan iaitu bergantung dengan tempat pergantungannya bagi zatnya seperti mana bergantung oleh qudrat dan iradat dan ilmu.
Dan menyangka oleh satu kaum bahawa ia kembali kepada beberapa ilmu dan kehendak dan bukan ia jenis sama sekali dan ithbat demikian itu atas orang mutakkalim tidak atas orang usul fekh.Sent from my iPad

Iktikaf

Iktikaf

بسم الله الرحمن الرحيم

Sunat Iktikaf pada tiap2 masa ertinya berhenti di dalam Masjid dengan niat drpd orang yang islam yang beraqal yang suci daripada Hadas besar.

Dan iktikaf pada sepuluh malam yang akhir drpd bulan Ramadhan lebih afdhal drpd iktikaf pada yang lainnya kerana hadis riwayat imam Bukhari dan Muslim 
انه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الاوسط من رمضان ثم اعتكف العشر الاواخر ولازمه حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف ازواجه من بعده
Ertinya bahawa Rasulullah saw iktikaf ia pada sepuluh malam yang tengah drpd bulan Ramadhan, kemudian ia iktikaf pada sepuluh malam yang akhirnya  dan melazimkan ia akan dia hingga mewafatkan akan dia oleh Allah taala, kemudian iktikaf isteri2nya kemudian drpd wafatnya.
 Hanya sanya adalah iktikaf pada sepuluh malam yang akhir itu lebih afdhal kerana menuntut akan lailatul qadar, maka berjaga ia padanya dengan sembahyang dan membaca alquran dan membanyakan doa kerana adalah ia lebih afdhal drpd segala malam yang lainnya, kerana firman Allah taala:
ليلة القدر مير من الف شهر
Ertinya malam lailatil qadr itu lebih baik drpd seribu bulan yang tiada ada padanya lailatul qadr, maka pekerjaan kebajikan pada malam lailatul qadr itu lebih baik drpd pekerjaan kebajikan pada seribu bulan yang tiada ada padanya malam lailatul qadr.
Dan telah menceritakan oleh imam Bukhari dan Imam Muslim akan sabda Nabi saw:
من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من من ذنبه
Ertinya barang siapa berjaga ia pada malamnya dengan mengerjakan taat pada malam lailatul qadr kerana membenarkan dengan janji Allah dengan memberi pahala atasnya dan dengan ikhlas nescaya di ampuni baginya akan barang yang terdahulu drpd dosanya( yang kecil ).

Segala rukun iktikaf itu ada empat:
Pertama niat seperti yang lainnya drpd segala ibadah dan,
Keduannya Masjid kerana perbuatan Nabi saw, menceritakan dia oleh Imam Bukhari dan Muslim dan kerana Ijmak dan kerana Firman Allah taala
لا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد
Ertinya dan janganlah engkau setubuhi akan isteri2 kamu pada ketika kamu iktikaf di dalam segala masjid dan masjid tempat sembahyang jumaat lebih utama, kerana keluar drpd khilaf mereka yang mewajibkan ia akan dia. Dan jika menentukan oleh yang bernazar akan Masjid Makka atau Masjid Nabawi  atau Masjid Baitil Maqdis nescaya tertentu ia kerana sabda Nabi saw :
لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد مسجدى هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصى
Ertinya tiada di ikatkan pelana unta ( kinayah drpd musafir ) melainkan kepada tiga  masjid iaitu masjid aku ini dan masjid Makka  danmasjid Baitil Maqdis. Menceritakan dia oleh imam Bukhari dan Muslim.
Dan boleh menggantikan masjid makka akan masjid Nabawi dan masjid Baitil Maqdis tiada sebaliknya fan boleh menggantikan masjid Nabawi akan masjid Baitil Maqdis tiada sebaliknya, kerana sabda Nabi saw:
صلاة في مسجدى هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام  وصلاة فى المسجد الحرام افضل من مائة صلاة فى مسجدى
Ertinya satu sembahyang pada masjid aku ini lebih afdhal drpd seribu sembahyang pada barang yang lainnya melainkan masjid Makka, dan satu sembahyang di masjid Makka lebih afdhal drpd seratus sembahyang di masjid aku, menceritakan dia oleh Imam Ahmad dan mensahihkan dia oleh Ibnu Majah.
Dan bahawa sanya sembahyang pada masjid Baitil Maqdis adalah ia dengan lima ratus Sembahyang seperti yang menceritakan dia oleh Ibnu Abdil Birri dan berkata al Bazzar isnadnya hasan.

Dan yang ketiganya berhenti sekurang2 nya karar yang dinamakan tetap ( iqamah ) sekalipun tiada ada dia diam dengan bahawa  lebih drpd kadar thama'ninah rukuk maka memada oleh pergi datang di dalam masjid yang tiada memada oleh lalu sahaja dengan tiada berhenti dan jika bernaar ia akan iktikaf dengan ketiadaan menentukan kadar masanya nescaya memadaikan dia oleh satu lahzah tetapi di sunatkan sehari.
Dan sunat tiap2 masuk ke dalam masjid berniat iktikaf.

Dan keempatnya orang yang iktikaf.

Dan syaratnya :
Islam dan beraqal dan suci drpd hadas besar, maka tiada sah iktikaf kafir dan yang gila kerana ketiadaan sah niat keduanya.
Dan tiada sah iktikaf orang yang berhadas besar kerana haram ia berhenti di dalam masjid.
Dan tiada di syaratkan pada iktikaf itu puasa bahkan sah iktikaf itu pada malam sahaja. Kerana hadis. Nabi saw :
ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه
Ertinya tiada wajib atas orang yang iktikaf itu puasa melainkan bahawa menjadikan ia akan dia wajib atas dirinya ( dengan nazar ) menceritakan dia oleh al Hakim dan berkata ia sahih atas rijal Muslim.
Wallahuaalam

Hamba ambil kalam di atas ni drpd kitab anak Kunci Syurga karangan Sheikh Abdul kadir al Mandili.... Alfatihah


Sent from my iPad

Monday, 11 June 2012

Hukum Jual Beli Dalam Masjid

Hukum Jual Beli Dalam Masjid

 أحكام المساجد ومواضع الصلاة

روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك"...... 
Telah meriwayat oleh Imam Tarmizi drpd Abi Hurairah ra. Bersabda Rasulullah saw : apabila melihat oleh sesaorang kamu akan mereka yang menjual atau membeli di dalam Masjid maka kata oleh sekelian kamu : tidak menguntungkan perniagaan kamu oleh Allah........

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار..... رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما.
Dan drpd Amrin bin Syuaib drpd Bapanya drpd Datuknya, berkata telah menegah oleh Rasulullah saw drpd berbeli dan berjual di dalam Masjid dan bahawa bernasyid dalamnya akan ash'aar.....
Meriwayat akan ini hadis oleh Tarmizi, Abu Daud dan selain keduannya.

ولهذا ذهب جماهير أهل العلم إلى كراهة البيع والشراء في المسجد، سواء كانت السلعة حاضرة أو غائبة موصوفة، . 
Dan kerana ini Hasis telah menjalani jamahir Ahli ilmi kepada Makruh nerjual dan berbeli di dalam Masjid sama ada adalah benda yang dijual itu ada ( disisi penjual dan melihat akan dia oleh yang akan membeli) atau  tiada ( disisi penjual ) yang disifatkan.

وذهب بعض أهل العلم إلى تحريم البيع والشراء في المسجد، مع اتفاق الجميع على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه
Dan telah menjalani oleh sebahagian Ahli Ilmi kepada Haram jual dan beli di dalam Masjid serta muawafakat sekeliannya atas bahawa suatu yang telah di aqadkan drpd jualan di dalam masjid itu tidak harus oleh membathalkan dia.

قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: (أما البيع والشراء "أي في المسجد" فذهب جمهور العلماء إلى أن النهي محمول على الكراهة،
Berkata Imam As Saukani rahimahullah dalam Nailil Autar : adapun berjual dan berbeli di dalam Masjid maka menjalani oleh Jamhur Ulama kepada bahawa tegahan di Tanggung atas Makruh.

قال العراقي: وقد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه. وهكذا قال المارودي.
Berkata Imam Al Mawardi: dan sesungguhnya telah ijmak Ulama atas bahawa suatu yang di aqadkan drpd jualan dalam Masjid tidak harus oleh rungkainya, dan sedemikianlah telah berkata imam Al Mawardi.

 وأنت خبير بأن حمل النهي على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند القائلين بأن النهي حقيقة في التحريم، وهو الحق، وإجماعهم على عدم جواز النقض وصحة العقد لا منافاة بينه وبين التحريم فلا يصح جعله قرينة لحمل النهي على الكراهة.) 
Dan kamu terlebih mengetahui dengan bahawa : bermula ditanggungkan tanggungkan tegahan atas makruh itu berhajat kepada qarinah yang memalingkan drpd makna yang hakikat yang ialah Tahrim disisi orang yang berkata dengan bahawa tegahan ialah hakikat pada tahrim dan iaitulah yang sebenar dan ijmak mereka itu Ulama atas ketiadaan harus merungkaikan dan sah oleh aqad yang tidak menafikan antaranya dan antara haram maka tidak sah oleh menjadikannya qarinah bagi menanggungkan tegahan atas makruh.
 
وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا يكره البيع والشراء في المسجد، والأحاديث ترد عليه. 
وفرق أصحاب أبي حنيفة بين أن يغلب ذلك ويكثر فيكره، أو يقل فلا كراهة، وهو فرق لا دليل عليه). انتهى
Dan mejalani oleh setengah Ashab As Shafei kepada bahawa sa tidak makruh berjual dan berbeli dalam masjid wal hal beberapa Hadis menolak atas perkataan mereka itu. 
Dan membuat beza oleh ashab Abi Hanifah antara behawa yang ghalibnya demikian dan banyak maka makruh ia, atau sedikit maka tiada di makruhkan dan iaitu perbezaan yang tiada dalil atasnya... Intaha..
 
وقال المرداوي في الانصاف: (لا يجوز البيع والشراء للمعتكف في المسجد وغيره على الصحيح من المذهب، نص عليه في رواية حنبل،
Dan berkata Imam Mawardi dalam insaf: tidak harus berjual dan berbeli bagi orang yang sedang berikyikaf di dalam Masjid dan selainnya atas kata sahih drpd mazhab dan telah mengeluar nas ia atasnya pada riwayat Hambal.

وجزم به القاضي وابنه أبو الحسين وغيره وصاحب الوسيلة والإيضاح والشرح هنا وابن تميم، وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وغيرهما). 
Dan telah mengukumkan jazam dengan dia Oleh Qadhi Dan Anaknya Abul Husin dan lainnya dan tuan kitab wasilah dan Iydhah dan syarah di sana dan ibnu Tamim.
وعلى كل حال.. فالأولى بالمسلم الابتعاد عن البيع والشراء في المسجد، لأن هذا المكان بني لعبادة الله تعالى، فلو جاء الناس بسلعهم إليه لبيعها فيه صار سوقاً،
Dan atas tiap2 hal maka terbaiknya bagi sesaorang Muslim itu, menjauhkan dirinya drpd berjual dan berbeli di dalam Masjid kerana memuliakan tempat yang dibina bagi beribadah akan Allah taala maka jikalau datang oleh Manusia dengan barang perniagaannya kepadanya supaya boleh berjual ia di dalamnya nescaya jadi mashid itu kedai..

 وفي موطأ مالك أن عطاء بن يسار: كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه فسأله ما معك وما تريد؟ فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه قال: عليك بسوق الدنيا وإنما هذا سوق الآخرة. 
Di sebut dalam Muwattha Imam Malik bahawa Athao bin Yasar adalah ia apabila lalu atasnya oleh setengah mereka yang berjual di dalam Masjid, menyeru ia( memanggil ia akan penjual itu ) maka bertanya ia akan dia: apa suatu yang bersama engkau dan apa yang engkau kehendak, maka jika menjawab dengan bahawa hendak menjual ia akan dia nescaya berkata Athao bin Yassar; atas engkau pergi ke kedai dunia dan sesungguhnya ini kedai Akhirat.

وفيه أن عمر بن الخطاب بنى رحبة من ناحية المسجد تسمى البطحاء وقال: من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعراً أو يرفع صوتاً فليخرج إلى هذه الرحبة. انتهى 
Dan pada kitab Muwattha juga bahawa Umar bin Al Khatab membina ia satu wakaf drpd penjuru kawasan Masjid ( bukan dalam Masjid ) yang dinamakan dengan Bat'ha dan berkata ia: barang siapa berkehendak ia bercakap banyak atau Nasyid atau mengangkatkan suara maka hendaklah keluar ia kepada ini Ruhbah... 

Pengisian saya ambil disini.. Kebanyakannya kalam mazhab As Shafei/:

والله أعلم. 


Sent from my iPad

Sunday, 29 April 2012

"QUNUT subuh hukumnya SUNNAH"

"QUNUT subuh hukumnya SUNNAH"

"Jawaban atas hadits Sa'ad bin Thariq yg juga bernama Abu Malik Al-Asja'I"

"Dari Abu Malik Al-Asja'i, beliau berkata: Aku pernah bertanya kepada bapakku, wahai bapak ! sesungguhnya engkau pernah shalat di belakang Rasulullah saw, Abu Bakar, Usman dan Ali bin Abi Thalib di sini di kufah selama kurang lebih dari lima tahun. Adakah mereka melakukan qunut?.

Dijawab oleh bapaknya: "Wahai anakku, itu... adalah bid'ah." Diriwayatkan oleh Tirmidzy no.402

Kalau benar Saad bin Thariq berkata begini maka sungguh mengherankan karena hadits2 tentang Nabi dan para Khulafa Rasyidin yg melakukan qunut sangat banyak dan ada di dlm kitab Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, Nasa'i dan Baihaqi.

Oleh itu ucapan Saad bin Thariq tersebut tidaklah diakui dan terpakai di dalam mazhab Syafie dan juga mazhab Maliki.

Hal ini disebabkan oleh karena beribu-ribu orang telah melihat Nabi melakukan qunut, begitu pula sahabat Rasulullah. Manakala hanya Thariq seorang saja yg mengatakan qunut itu sebagai amalan bid'ah.

Maka dlm kasus ini berlakulah kaedah usul fiqih yaitu:

"Almuthbitu muqaddimun a'la annafi"

Maksudnya: Orang yg menetapkan lebih didahulukan atas orang yg menafikan.

Tambahan lagi orang yg mengatakan ADA jauh lebih banyak daripada orang yang mengatakan TIDAK ADA.

Seperti inilah jawaban Imam Nawawi didalam Al-Majmu' jilid.3,hlm.505, maksudnya:

"Dan jawapan kita terhadap hadits Saad bin Thariq adalah bahwa riwayat orang-orangyang menetapkan qunut terdapat pada mereka itu tambahan ilmu dan juga mereka lebih banyak. Oleh itu wajiblah mendahulukan mereka"

Pensyarah hadith Turmizi yakni Ibnul 'Arabi juga memberikan komentar yg sama terhadap hadith Saad bin Thariq itu. Beliau mengatakan:"Telah sah dan tetap bahwa Nabi Muhammad saw melakukan qunut dalam shalat subuh, telah tetap pula bahwa Nabi ada qunut sebelum rukuk atau sesudah rukuk, telah tetap pula bahwa Nabi ada melakukan qunut nazilah dan para khalifah di Madinah pun melakukan qunut serta Umar bin khattab r.a mengatakan bahwa qunut itu sunnah,telah pula diamalkan di Masjid Madinah. Oleh itu janganlah kamu dengar dan jgn pula ambil perhatian terhadap ucapan yg lain daripada itu."

Dgn demikian dapatlah kita fahami ketegasan Imam Uqaili yg mengatakan bahwa Saad bin Thariq itu jangan diikuti haditsnya dlm masalah qunut.(Mizanul I'tidal jil.2,hlm.122)....

INILAH HADITS yang MEMBENARKAN adanya QUNUT di sholat subuh:

HADITS PERTAMA

Dari Muhammad bin Sirin, bahwa ia berkata, "aku berkata kepada anas bin malik r.a, "apakah rasulullah saw. qunut pada sholat shubuh? 'ia menjawab, 'ya, sesaat setelah rukuk." Shahih Muslim ( I:468no.298)

HADITS KEDUA

Dikatakan oleh Umar bin Ali Al Bahiliy, dikatakan oleh Khalid bin Yazid, dikatakan Abu Ja'far Ar-Razy, dari Ar-Rab i' bin Anas berkata : Anas ra ditanya tentang Qunut Nabi saw bahwa apakah betul beliau saw berqunut sebulan, maka berkata Anas ra : beliau saw selalu terus berqunut hingga wafat, lalu mereka mengatakan maka Qunut Nabi saw pada shalat subuh selalu berkesinambungan hingga beliau saw wafat, dan mereka yg meriwayatkan bahwa Qunut Nabi saw hanya sebulan kemudian berhenti maka yg dimaksud adalah Qunut setiap shalat untuk mendoakan kehancuran atas musuh musuh, lalu (setelah sebulan) beliau saw berhenti, namun Qunut di shalat subuh terus berjalan hingga beliau saw wafat.

Berkata Imam Nawawi : mengenai Qunut subuh, Rasul saw tak meninggalkannya hingga beliau saw wafat, demikian riwayat shahih dari anas ra. (Syarah Nawawi ala shahih Muslim) dan hadits tersebut juga dishahihkan an-Nawawi dalam al-Majmu'-nya (III:504). Ia berkata, 'Hadits tersebut shahih dan diriwayatkan oleh sejumlah penghapal hadits, dan mereka menshahihkannya. Diantaranya yang menshahihkannya adalah al-Hafizh Abu Abdillah Muhammad bin 'Ali al-Balkhi, al-Hakim Abu 'Abdillah dalam beberapa judul kitabnya, dan al-Baihaqi. Hadits itu diriwayatkan juga oleh ad-Daruquthni dari berbagai jalan periwayatan dengan sanad yang shahih"

Dan berkata Imam Ibnu Abdul Barr : sungguh telah shahih bahwa Rasul saw tidak berhenti Qunut subuh hingga wafat, diriwayatkan oleh Abdurrazaq dan Addaruquthniy dan di shahihkan oleh Imam Alhakim, dan telah kuat riwayat Abu Hurairah ra bahwa ia membaca Qunut shubuh disaat Nabi saw masih hidup dan setelah beliau saw wafat,

Dan dikatakan oleh Al Hafidh Al Iraqiy, bahwa yg berpendapat demikian adalah Khulafa yg empat (Abubakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu'anhum), dan Abu Musa ra, Ibn Abbas ra, dan Al Barra', dan lalu diantara para Tabiin : Hasan Al-bashriy, Humaid, Rabi' bin khaytsam, Sa'id ibn Musayyab, Thawus, dan banyak lagi, dan diantara para Imam yg berpegang pada ini adalah Imam Malik dan Imam Syafii,

Walaupun ada juga yg mengatakan bahwa Khulafa Urrasyidin tidak memperbuatnya, namun kita berpegang pada yg memperbuatnya, karena jika berbenturan hukum antara yg jelas dilakukan dengan yg tak dilakukan, maka hendaknya mendahulukan pendapat yg menguatkan melakukannya daripada pendapat yg menghapusnya. (Syarh Azzarqaniy alal Muwatta Imam Malik).

Sebagian ulama mengkritik hadits ini (Ibnu Hambal dan An-Nasa'I, Abu Zur'ah, Al-Fallas, Ibnu Hibban) karena bagaimana bisa sanadnya menjadi shahih sedang rawi yang meriwayatkannya dari Ar-Rab i' bin Anas adalah Abu Ja'far 'Isa bin Mahan Ar-Razy.

Penjelasan :

Ibnu Hajar Al-Asqalaniy dalam Taqrib-Tahdzib Beliau berkata : "Shoduqun sayi'ul hifzh khususon 'anil Mughiroh (Jujur tapi jelek hafalannya, terlebih lagi riwayatnya dari Mughirah).

Tetapi perlu diketahui disini bahwa Abu ja'far itu jelek hafalannya dalam meriwayatkan hadits dari mughirah saja, sebagaimana dikatakan oleh para imam ahli hadits yang menganggap bahwa Abu ja'far itu tsiqah(terpercaya). Mereka yang menganggapnya tsiqah, seperti yahya bin Mu'in dan ali bin al-Maldini(1). Hadits ini tidak diriwayatkan oleh Abu ja'far dari Mughirah. Tetapi ia meriwayatkannya dari ar-Rabi' bin Anas, sehingga -disini- haditsnya shahih.

(1). Adalah Abu al-Hasan Ali Ibnu Abdullah Ibnu Ja'far al-Maldiniy al-Bashriy, dilahirkan tahun 161 H dan wafat 234 H.

Berkata Imam Ibnu Hajar AL Asqalaniy : Dan telah membantah sebagian dari mereka dan berkata : Telah sepakat bahwa Rasul saw membaca Qunut Subuh, lalu berikhtilaf mereka apakah berkesinambungan atau sementara, maka dipeganglah pendapat yg disepakati (Qunut subuh), sampai ada keterangan yg menguatkan ikhtilaf mereka yg menolak (Fathul Baari Bisyarah shahih Bukhari oleh Imam Ibn Hajar Al Asqalaniy)

HADITS KETIGA

Ada orang yg berpendapat bahwa Nabi Muhammad saw melakukan qunut satu bulan saja berdasarkan hadits Anas ra, maksudnya:

"Bahwasanya Nabi saw melakukan qunut selama satu bulan sesudah rukuk sambil mendoakan kecelakaan atas beberapa orang Arab kemudian Rasulullah meninggalkannya." Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Hadith daripada Anas tersebut kita akui sebagi hadits yg sahih karena terdapat dlm kitab Bukhari dan Muslim. Akan tetapi yg menjadi permasalahan sekarang adalah kata:(thumma tarakahu= Kemudian Nabi meninggalkannya).

Apakah yg ditinggalkan oleh Nabi itu ?

Meninggalkan qunutkah ? Atau meninggalkan berdoa yg mengandung kecelakaan atas orang-orang Arab?

Untuk menjawab permasalahan ini kita perhatikan baik2 penjelasan Imam Nawawi dlm Al-Majmu'jil.3,hlm.505 maksudnya:

"Adapun jawapan terhadap hadits Anas dan Abi Hurairah r.a dlm ucapannya dengan (thumma tarakahu) maka maksudnya adalah meninggalkan doa kecelakaan ke atas orang2 kafir itu dan meninggalkan laknat terhadap mereka saja. Bukan meninggalkan seluruh qunut atau meninggalkan qunut pada selain subuh. Pentafsiran spt ini mesti dilakukan karena hadits Anas di dlm ucapannya 'sentiasa Nabi qunut di dlm solat subuh sehingga beliau meninggal dunia' adalah sahih lagi jelas maka wajiblah menggabungkan di antara kedua-duanya."

Al-Hafizh al-Imam Baihaqi meriwayatkan dalam as-sunan al-Kubra (II:201) dari al-Hafizh 'AbdurRahman bin Madiyyil, bahwasanya beliau berkata, maksudnya:

"Hanyalah yg ditinggalkan oleh Rasulullah itu adalah melaknat."

Tambahan lagi pentafsiran spt ini dijelaskan oleh riwayat Abu Hurairah ra yg berbunyi, maksudnya:

"Kemudian Nabi menghentikan doa kecelakaan ke atas mereka."

Dengan demikian dapatlah dibuat kesimpulan bahwa qunut Nabi yg satu bulan itu adalah qunut nazilah dan qunut inilah yg ditinggalkan, bukan qunut pada waktu solat subuh.

HADITS KEEMPAT

Al-'Awwan bin hamzah berkata," aku bertanya kepada Abu 'Utsman an-Nahdi tentang qunut. Ia menjawab, 'setelah rukuk.' Aku berkata, 'Dari siapa engkau mengetahui hal itu?' Ia menjawab, 'Dari Abu Bakar dan Utsman r.a. (HR. Ibnu Abi Syaibah(2)(II:212 Dar al-Fikr)dengan sanad yang shahih).

(2). Adalah Abu Al-Hasan Utsman ibnu Muhammad ibnu Abu Syaibah al-kuufiy.dilahirkan tahun 156 H dan wafat tahun 239 H. kitab beliau "Mushannaf Ibnu Abu Syaibah.

HADITS KELIMA

'Abdullah bin Ma'qil r.a. meriwayatkan, "Dua orang sahabat Rasulullah saw. yang biasa qunut dalam shalat shubuh adalah 'Ali r.a. dan Abu Musa r.a (HR.Ibnu Abi Syaibah(II:211 Dar al-Fikr).dengan sanad yang shahih).

HADITS KEENAM

Abu Utsman an-Nahdi(3)Meriwayatkan," Umar bin al-Khattab r.a qunut dengan kami setelah rukuk dan mengangkat kedua tangannya sampai keliatan ketiaknya, dan suaranya pun terdengar dari belakang masjid.(HR.Ibnu Syaibah(II:215 Dar al-Fikr) dengan sanad yang Hasan.

(3). Abu Utsman an-Nahdi adalah seorang imam hadits yang tsiqah tsabit termasuk orang yang haditsnya diriwayatkan oleh imam yang enam.

Juga diriwayatkan dari Abu Utsman an-Nahdi r.a bahwa, "Umar r.a mengangkat kedua tangannya pada qunut shubuh.

Di Ambil dari FB Zamroni


Sent from my iPad

Wednesday, 4 April 2012

fekah perempuan/ 03 kitab furu Masail

ditanyakan sheikh ra:
seorang perempuan keluar darah drpd duburnya atas sifat darah Haid maka adakah di namakan Haid atau tiada dan jikalau tersumbat lubang asalnya sekalipun apa hukumnya?

maka di jawabnya:
tiada dinamakan dia Haid sekali2.

Furu:
Jikalau adalah seorang perempuan, melihat ia akan darahnya kurang darpd sehari semalam pada setiap bulan demikian lah, dan jikalau adatnya demikian itu nescaya tiada dinamakan dia darah Haid maka tiada diberikan dia hukum haid kerana adalah sudah istiqra( kaji selidik secara menyeluruh) Oleh Imam shafei sudah tamam(sempurna) yang tiada dapat dicarekkan dia, hanya dinamakan darah tersebut dengan darah Fasid( Rosak ).

Ditanyakan sheikh RA:
Adakah haram orang Haid tatkala takut kena Najis akan Masjid dan dengan ihtimal sekalipun( tidak yakin masjid akan kena Najis cuma berasa saja) ia berhenti padanya bersalahan umpama Madrasah atau Ribath.

maka dijawabnya:
Haram ia masuk ke dalam masjid pada ketika (mari perasaan) takut akan titik darahnya bersalahan madrasah atau ribath. tiada haram melainkan diketahui dengan melumur darahnya akan dia( madrasah atau ribath) maka iaitu haram.

Haid/ 02

Masa Haid:
Sekurang2 Masa haid iaitu sehari semalam pada hal ia berhubung iaitu 24 jam ( dalam tempoh 24 jam tuh darah keluar tanpa henti2) .
 
Berhubung;
bermula di kehendaki dengan kata berhubung itu, iaitu bahawa sa umpama kapas( ambik kapas) jikalau dimasukan dalam faraj nescaya berlumur ia dengan darah dan jika tiada keluar darah itu kepada tempat yang wajib membasuh ia tatkala istinja sekali pun ( bila perempuan tuh duduk menyangkong darah tak keluar melepasi bibir faraj) dihukumkan darah haid juga...

dan hanya sa nya di kaitkan darah yang kadarnya sehari semalaman itu dengan halnya berhubung kerana bahawa sa bermaksudbagi  menyatakan sekurang kurang haid dan tiada tasawur sekurang2 haid melainkan serta berhubung dari kerana jika tiada berhubung darah itu seharian semalaman dengan makna terputus2 keluarnya maka tiada sunyi ada kalanya sampai perhimpunan darah yang bercerai itu sehari semalaman atau tiada maka jika sampai ia nescaya lazimlah lebih masa sekurang2 haid kerana bahawa sa niqa'( hari atau masa suci dari darah haid itu) yang pada selang selang sekelian darah itu haid pula seperti darah itu ( dihukumkan dalam jumlah hari haid sekali pun darah tuh terputus maka masa putus tuh dikira haid juga)//..